top of page

วิธีประเมินราคา

Step 1.
ส่งแบบบ้านเป็น PDF,JPEG ให้สามารถขยายดูเลขกำกับเส้นในแบบได้
Step 2.
ถ่ายรูปบ้าน ให้เห็นทั้งหลัง ด้านซ้าย ขวา หน้าหลัง ให้สามารถนับจำนวนแผ่นกระเบื้องได้ ส่งมาหลายๆภาพ
 
Step 3.
วาดแปลนหลังคา เขียนกำกับเส้นความยาวแต่ละด้านแล้วส่งมา พร้อมภาพถ่ายบ้านประกอบ
bottom of page